شرایط مرزی در فلوئنت – boundary conditions

شرایط مرزی در فلوئنت ، متغیرهاي حرارتی و جریان سیال را روي مرزهاي دامنه محاسباتی را مشخص میکند. بنابراین تعیین شرایط مرزی در شرایط مرزی در فلوئنت - شرایط مرزی انسیس فلوئنتانسیس فلوئنت یک موضوع حساس در شبیه سازی عددي جریان سیال بوده و تعریف مناسب آن از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. بطور کلی شرایط مرزی در نرم افزار فلوئنت به چند دسته زیر تقسیم میشود:

  • شرط مرزی ورودی (Inlet)
  • شرط مرزی خروجی (Outlet)
  • شرط مرزی دیواره (Wall)
  • شرط مرزی فشار معلوم (Prescribed Pressure)
  • شرط مرزی تقارن (Symmetry)
  • شرط مرزی تقارن (Symmetry)
  • شرط مرزی تکراری (Periodic)

برای استفاده از هریک از شرایط مرزی کاربر باید به محل قرار گرفتن آن توجه داشته باشد. به طور مثال استفاده از شرایط مرزی سرعت ورودی در محل هایی که در دو طرف آن سلول محاسباتی قرار گرفته است مجاز نبوده و مطابق با جدول زیر شرایط مرزی در انسیس می بایست انتخاب گردد.

 

Axis , Outflow , Mass flow inlet , Pressure Far Field Pressure inlet outlet , Symmetry , wall , Velocity inlet , intake fan , inlet vent outlet vent Exhaust fan

  Face

Fan, Interior Radiator

Double Side Face

Periodic

Periodic

Fluid and Solid

Cell

 

چگونگی استفاده از شرایط مرزی در فلوئنت boundary conditions

به منظور استفاده از هریک از شرایط مرزی در فلوئنت میبایست مطابق جدول بالا محل قرار گیری آن مشخص گردد و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در هنگام استفاده از چک مش ( Check mesh ) با خطا مواجه خواهید گردید. حال به بررسی هریک از شرایط مرزی فلوئنت و موارد استفاده آن ها می پردازیم. (در دوره آموزش انسیس فلوئنت به صورت کامل به بررسی شرایط مرزی در فلوئنت پرداخته شده است)

دوره آموزش انسیس فلوئنت - اموزش فلوئنت ansys fluent

حتما بخوانید

دوره آموزش فلوئنت

23 ساعت

شرط مرزی سرعت ورودی  Velocity inlet

شرط مرزی سرعت ورودی   Velocity inlet بیشتر برای جریان های تراکم ناپذیر (با اعداد ماخ کمتر از یک) استفاده شده و در جریان های تراکم پذیر و زمانی که عدد ماخ بالاتر از یک می باشد میتواند منجر به پاسخ های نادرست گردد.

شرط مرزی سرعت ورودی در انسیس فلوئنت Velocity inlet

شرط مرزی فشار ورودی Pressure inlet

در زمانی که مقادیر فشار ورودی مشخص می باشد کاربر میتواند از شرط مرزی فشار ورودی Pressure inlet استفاده کند. این مرز برای جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر استفاده میگردد.

شرط مرزی دبی ورودی  Mass Flow inlet

این مرز برای جریان تراکم پذیر طراحی شده است و استفاده از آن برای جریان تراکم ناپذیر توصیه نمی شود. در شرط مرزی دبی ورودی  Mass Flow inlet مقدار فشار کل به نحوی تنظیم گردد که دبی مورد نظر تنظیم شده در منوی ورودی ارضا شود.

مقادیر supersonic/initial pressure  نیز برای جریان های مافوق صوت به عنوان فشار استاتیکی تنظیم میگردد. در جریان های فروصورت نیازی به تنظیم این مقدار نمی باشد. مورد بعدی در شرایطی است که مقدار دهی ابتدایی در زمان حل از روی مرز مذکور باشد و به عنوان حدس اولیه در نظر گرفته میشود.

شرط مرزی دبی ورودی Mass Flow inlet در فلوئنت

 آموزش کامل شبکه بندی در بهترین نرم افزار شبکه بندی انسیس روی لینک زیر کلیک کنید
آموزش ICEM CFD

شرط مرزی فشار خروجی Pressure Outlet

شرط مرزی فشار خروجی Pressure Outlet برای شبیه سازی جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر کاربرد دارد. مقدار فشار تنظیم شده فشار استاتیکی محیط است که جریان به آن تخلیه می شود. در جریان تراکم ناپذیر که مقدار سرعت ورودی تنظیم شده است و هدف محاسبه میدان سرعت و اختلاف فشار است ، مقدار تنظیم شده برای فشار خروجی اهمیتی ندارد زیرا در این گونه مسایل ترم فشار به صورت اختلاف فشار دیده میشود.

شرط مرزی فشار خروجی Pressure Outlet در انسیس فلوئنت

شرط مرزی جریان خروجی Outflow

در این مرز مقادیر و از جمله فشار در خروجی دامنه حل برون یابی می شوند. شرط مرزی جریان خروجی Out flow تنها در شبیه سازی تراکم ناپذیر و در شرایطی که مقادیر ورودی جریان بر حسب فشار نباشد کاربرد دارد. این مرز بهتر است در جریان های کاملا توسه یافته استفاده شود. به طور کلی این مرز بی کیفیت ترین مرز خروجی نرم افزار است و استفاده از آن توصیه نمی شود. همگرایی آن در مقایسه با شرط مرزی فشار خروجی غالبا پایین تر است و در صورت جریان برگشتی پاسخ ها اشتباه است.

حتما بخوانید#   انواع مدل های توربولانسی در فلوئنت - مدلسازی توربولانس در انسیس فلوئنت

شرط مرزی فشار خروجی همراه با افت Outlet Vent

این مرز کاملا شبیه شرط مرزی فشار خروجی بوده تنها با این تفاوت که برروی مرز خروجی یک افت فشار در نظر گرفته میشود. میزان افت فشار تابعی از سرعت جریان عبوری از مرز است. شرط مرزی فشار خروجی همراه با افت Outlet Vent برای شبیه سازی که در خروجی ان یک تجهیز افت فشار قرار گرفته پیشنهاد میشود.

شرط مرزی فشار خروجی همراه با افت Outlet Vent در انسیس فلوئنت

شرط مرزی فشار خروجی همراه با تقویت فشار  Exhaust Fan

این مرز کاملا شبیه شرط مرزی فشار خروجی بوده تنها با این تفاوت که برروی مرز خروجی یک تقویت فشار در نظر گرفته میشود. میزان تقویت فشار تابعی از سرعت جریان عبوری از مرز است. به طور مثال در شبیه سازی شما اگر فن و یا کمپرسور نصب شده است از شرط مرزی فشار خروجی همراه با تقویت فشار  Exhaust Fan میتواند استفاده کند.

شرط مرزی فشار خروجی همراه با تقویت فشار Exhaust Fan در انسیس فلوئنت

شرط مرزی فشار ورودی همراه با تقویت فشار Intake Fan

شرط مرزی فشار ورودی همراه با تقویت فشار Intake Fan تفاوت خاصی با مرز ذکر شده در بالا نداشته و تنها برای ورودی تنظیم می شود. دقت داشته باشید برای تنطیم این مقادیر میبایست از یک آزمایش این فشارها استخراج شود.

شرط مرزی فشار ورودی همراه با تقویت فشار Intake Fan در انسیس فلوئنت

حتما بخوانید#   کامپایل کردن یو دی اف در فلوئنت (Compile UDF in Ansys Fluent) آموزش یو دی اف نویسی

شرط مرزی فشار و سرعت در دوردست Pressure Far Field

این مرز اغلب در شبیه سازی جریان ایرودینامیک که به صورت تراکم پذیر است و برای اجسامی که حول آن فضای بی نهایت است استفاده میشود. باید از گاز ایده آل برای چگالی  در مواقع به کار بردن شرط مرزی فشار و سرعت در دوردست Pressure Far Field استفاده گردد.  به طور مثال وقتی کاربر نیاز به شبیه سازی جسم پرنده موشک هواپیما یا جریان حول قطار دارد ، میتواند برای این گونه شبیه سازی ها از این مرز استفاده کند. مقادیر مورد نیاز در این شرط مرزی فلوئنت عدد ماخ راستای جریان و فشار استاتیکی در دوردست میباشد.

شرط مرزی فشار و سرعت در دوردست Pressure Far Field در انسیس فلوئنت

 

شرط مرزی تقارن Symmetry

در زمانی که شبیه سازی شما از نظر هندسی و جریانی متقارن میباشد میتوانید از شرط مرزی تقارن Symmetry استفاده کنید. استفاده از این مرز میتواند تعداد سلولهای محاسباتی را نصف کرده که به موجب آن حل شما زمان کمتری نیاز دارد. اما دقت کنید تقارن هندسه به معنی تقارن جریان نمیباشد. به طور مثال یک هواپیما را در نظر بگیرد در صورتی که وزش باد با زاویه همراه باشد دیگر استفاده از این مرز صحیح نمیباشد زیرا جریان شما متقارن نیست.
در شرط مرزی تقارن Symmetry کلیه گرادیان های عمود بر مرز صفر بوده و هیج جریانی از آن عبور نمی کند و تنها وردی این مرز اسم آن می باشد یعنی تنظیمات این قسمت شرایط مرزی در انسیس فلوئنت به صورت خودکار انجام می شود.

شرط مرزی تقارن Symmetry در انسیس فلوئنت

شرط مرزی تکرار شونده Periodic

در شبیه سازی هایی استفاده میگردد که دامنه حل آن دارای تقسیم بندی های مشابه از نظر الگوی جریان هستند. و به دو دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  • تکرار شوند چرخشی  Rotational Periodic
  • تکرار شونده انتقالی Translational periodic

در هرکدام از موارد بالا میتوان قسمتی از هندسه را شبیه سازی کرد و اثر سایر بخش ها را با استفاده از شرط مرزی تکرار شونده Periodic مشاهده کرد. دقت داشته باشید برای استفاده از این مرز باید شبکه شما به صورت پریودیک ریخته شود و در صورت عدم رعایت قواعد شبکه بندی با خطا مواجه خواهید شد.

حتما بخوانید#   وای پلاس ، ارتفاع اولین سلول لایه مرزی و توابع دیواره در انسیس فلوئنت

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *