مدل آشفتگی K-Epsilon Realizable در انسیس فلوئنت | مدل توربولانس کا اپسیلون Realizable

مدل آشفتگی K-Epsilon Realizable در انسیس فلوئنت

مدل آشفتگی K-Epsilon Realizable یکی دیگر از زیر مجموعه های مدل های توربولانس کا اپسیلون محسوب می شود. در بین مدل های کا اپسیلون ، دو مدل RNG و Realizable در مواردی که جریان تحت چرخش، ورتیسیته و انحنای شدید است، نسبت به حالت استاندارد نتایج بهتری ارائه می دهند.

مدل توربولانسی K-Epsilon Realizable نسبت به مدل های دیگر خانواده کا اپسیلون، در زمانی که جریان دارای گرادیان معکوس یا جدایش است بسیار عالی کار میکند. همچنین در مقایسه با مدل توربولانس RNG، استفاده از مدل  K-Epsilon Realizable میتواند پایداری بهتری را به همراه داشته باشد.

انواع مدل های توربولانس در انسیس فلوئنت :

الف : تک معادله ای

1- Spalart Allmaras

ب: دو معادله ای

2- K-epsilon Standard

3- K-Epsilon RNG

4- K-Epsilon Realizable

5- وای پلاس ، توابع دیواره ، ارتفاع مش لایه مرزی

6- K-Omega standard

7- K-Omega SST

8- K-Omega BSL

ج : سه معادله ای

9- K-KL Omega

د : چهار معادله ای

10- Transition SST

تنظیمات مدل آشفتگی کا اپسیلون Realizable در انسیس فلوئنت

چه زمانی از مدل توربولانسی K-Epsilon Realizable در شبیه سازی استفاده کنیم؟

در موارد زیر میتوان از مدل توربولانسی K-Epsilon Realizable در  شبیه سازی های انسیس فلوئنت استفاده کنیم:

  1. شبیه سازی احتراق
  2. شبیه سازی شناوری
  3. جریان آزاد شامل جت­ ها( جریان جت دارای محور تقارن)
  4. جریان شامل چرخش, جدایش و نرخ کرنش زیاد
  5. جریان برشی دورانی

شبیه سازی در انسیس فلوئنت با مدل توربولانس K-Epsilon Realizable

معایب مدل K-Epsilon Realizable

معادله انتقال ε در این مدل دقیق نبوده و مقدار آن نزدیکی مرزهای جامد افزایش پیدا می­ کند. مانند مدل K-ε Standard، مدل آشفتگی K-Epsilon Realizable در رینولدزهای پایین مشکلاتی برای شبیه سازی به همراه خواهد داشت.

برای تسلط کامل بر کاربرد انواع مدل های توربولانسی از جمله K-Epsilon Realizable می توانید از دوره جامع آموزش انسیس فلوئنت و یا دوره آموزش توربولانس و آشفتگی نیز استفاده کنید.

آموزش مدل های توربولانس و آشفتگی در انسیس فلوئنت

حتما بخوانید

دوره آموزش توربولانس و آشفتگی

با رویکرد استفاده در شبیه سازی های CFD

8 ساعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اولین بار در کشور | دوره آموزش توربولانس با رویکرد استفاده در نرم افزارهای CFD برای مشاهده کلیک کنید
+